Termeni de utilizare și condiții contractuale

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii de utilizare ai website-ului https://www.placintescu-acasa.ro/, cuprinsul acestuia fiind următorul:

 • Prezentare generală 

 • Definiții

 • Scopul Site-ului

 • Domeniu de aplicare

 • Acceptarea termenilor și condițiilor

 • Comanda

 • Contractul

 • Livrarea

 • Limitarea Răspunderii

 • Utilizarea Platformei

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Folosirea cookie-urilor

 • Revizuiri ale Termenilor și condițiilor

 • Legislație aplicabilă și Jurisdicție

 • Modalități de contact

1. Prezentare generală

Vă urăm bun venit pe website-ul nostru! Vă mulțumim că ați ales să ne vizitați și vă informăm că prezentul website aparține SMART FOOD DELIVERY SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Vârciorog, nr. 146, Bihor având CUI RO36973404 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J5/128/2017;

 2. Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră.

Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.

Dumneavoastră”, ” al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei https://www.placintescu-acasa.ro/

Noi”, “ale noastre” și “Plăcintescu” se referă la societatea SMART FOOD DELIVERY SRL, astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.

Produsele” înseamnă orice gamă de produse și servicii oferite de Restaurant care se pot comanda de Utilizator prin website-ul https://www.placintescu-acasa.ro/

Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul https://www.placintescu-acasa.ro/, respectiv facilitarea încheierii Contractului și transmiterea Comenzii către Restaurant.

Restaurant” înseamnă punctul de lucru al SMART FOOD DELIVERY SRL unde se produc produsele puse spre vânzare pe site-ul https://www.placintescu-acasa.ro/

Contract” înseamnă un contract între Utilizator și Restaurant referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.

”Livrare” se referă la produsele, perisabile cât și neperisabile, și orice formă de serviciu de livrare și pe care Restaurantele sau firmele de livrare le oferă și pentru care își asumă responsabilitatea deplină.

Platforma” se referă la website-ul nostru  https://www.placintescu-acasa.ro/ unde oferim bunurile și serviciile noastre.

Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont pe Platformă, în vederea plasării de comenzi. 

Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Restaurant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator.

3. Scopul Site-ului

Prezentul Site este o Platformă ce permite utilizatorilor care își creează un cont, să comande, cu respectarea prezentelor condiții, produse alimentare de la Plăcintescu.

4. Domeniu de aplicare 

Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

 • Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, numele de utilizator, adresă de e-mail, adresă de livrare, numărul de telefon și numărul cardului de credit etc.

 • Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

 • Înregistrarea pe Platformă prin crearea unui cont de Utilizator și a unei parole de acces.

Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus.

5. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Plăcintescu sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA.

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate, orice formular de plată și instrucțiunile de plată constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala.

Plăcintescu poate dispune imediat încetarea prestării oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care Plăcintescu are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă Plăcintescu consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, Plăcintescu poate refuza accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia.

Plăcintescu nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat.

Utilizatorii sunt obligați să notifice imediat Plăcintescu cu privire la pierderea, ștergerea și/sau divulgarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail: comanda@placintescu-acasa.ro

6. Comanda

6.1. Plasarea comenzii

Plăcintescu publică pe Platformă Produsele conform informațiilor furnizate de Restaurant. Plăcintescu nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru actualizarea disponibilității Produselor pe Platformă – solicitarea actualizărilor intrând în totalitate în responsabilitatea Restaurantelor.

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor.

Vă rugăm să rețineți că Restaurantul poate folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze telefonic Restaurantul pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, vi se va cere să accesați contul de utilizator prin introducerea adresei email și a parolei generată la crearea contului. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte.

Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății, dar în absența neglijenței din partea noastră nu putem fi răspunzători pentru orice pierdere pe care o puteți suferi dacă un terț dobândește acces neautorizat la datele pe care le furnizați în momentul accesării sau plasării unei comenzi pe Platformă.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord ca Restaurantul, Plăcintescu sau o terță parte ce asigură livrarea Produselor să vă contacteze telefonic în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrării și a Restaurantului.

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat cu privire la acesta prin e-mail la comanda@placintescu-acasa.ro

În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, Restaurantul va accepta comanda și va confirma către Platforma. Dacă detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail.

Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic.

6.2. Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat Restaurantul în cauză, de preferință prin telefon – 0742279734, transmițând numărul comenzii. Dacă restaurantul acceptă anularea, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare. Dacă restaurantul refuză anularea comenzii din cauza faptului că livrarea a fost complet pregătită și/ sau comanda este în proces de livrare către locația dumneavoastră, comanda nu poate fi anulată. Comenzile deja expediate nu vor fi rambursate.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Restaurantul a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare, incluzând și taxa de livrare inițială, achitată pentru livrarea Produselor, dacă este cazul. 

Plăcintescu poate anula Comanda efectuată de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă  și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

a) Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

b) Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Plăcintescu, în cazul plății online;

c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;

7. Contractul

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește 2 relații contractuale:

 • pentru Produsele de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și Restaurant;

7.1. Prețul și plata

Toate prețurile listate de către Platformă pentru Produsele Restaurantelor reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de informațiile primite de la Restaurant, Plăcintescu poate modifica prețurile Produselor prezentate pe Platformă. Prețurile includ taxele relevante de vânzare și taxele de livrare. Plăcintescu își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe Platformă și de a opri listarea restaurantelor, bunurilor și serviciilor.

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus.

Toate prețurile listate pe site pentru livrarea comenzii de către Restaurant sau de către un partener de livrare reflectă prețul Restaurantului și taxele terței părți partener de livrare. Aceste prețuri reflectă prețurile transmise de către Restaurante iar acestea sunt obligate să ofere Utilizatorilor produsele la prețurile care au fost transmise pentru publicarea pe Platformă. În cazuri excepționale, în care prețul listat nu este cel actual, vă vom contacta pentru a vă informa cu privire la diferență și puteți lua decizia de a renunța la comandă. În cazul unui refuz din partea restaurantului cauzat de prețul produselor de pe Platforma Plăcintescu, comanda se va anula, iar Plăcintescu va returna banii. În cazul în care Utilizatorul a efectuat plata online, rambursarea banilor se va efectua în contul din care a fost efectuată plata și Utilizatorul.

Toate taxele de livrare ale Plăcintescu sunt listate pe Platformă și pot fi verificate anterior efectuării unei comenzi. Taxele de livrare pot varia în funcție de oraș, de distanța Utilizatorului față de Restaurant, momentul zilei de plasare a unei comenzi, sau evenimente de forță majoră în afara controlului Plăcintescu ce determină creșterea taxelor de livrare. Taxele de livrare pot fi majorate în cazul în care Utilizatorul furnizează informații ulterioare prin care modifică comanda inițială, de exemplu, schimbarea adresei de livrare sau adăugarea unei/unor adrese suplimentare, etc.

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele de livrare și alte cheltuieli vă vor fi afișate pe site în momentul plasării comenzii. Plata integrală trebuie efectuată pentru toate Produsele. Plata poate fi făcută în numerar la livrare sau online, în cadrul Platformei.

Dacă alegeți plata online, aceasta va trebui efectuată înaintea livrării comenzii. Pentru a se asigura un sistem securizat de cumpărături online, detaliile cardului dumneavoastră de debit/credit vor fi criptate pentru a preveni posibilitatea de a fi interceptate de către terțe persoane. De asemenea, banca dumneavoastră emitentă a cardului al cărui posesor sunteți poate efectua controale de securitate și vă poate confirma plasarea comenzii. Procesatorul de plăți contractat de Plăcintescu nu efectuează conversie valutară.

7.2. Livrarea

Restaurantul se ocupă de pregătirea comenzii, de livrarea comenzii dumneavoastră la locul solicitat, de livrarea acesteia în timpul confirmat și de informarea dacă există probabilitatea nerespectării timpului de livrare estimat.

Durata livrării Comenzii furnizată de către Restaurant este aproximativă și poate varia în funcție de mai mulți factori (ex. disponibilitate livratori, condiții meteo, condiții de trafic, etc.). Comanda va fi livrată la adresa indicată de către dumneavoastră la momentul plasării comenzii.

În cazul întârzierii livrării, taxa de livrare nu va fi anulată și nu va fi plătită de către Plăcintescu.

Prin acceptarea Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale și prin plasarea comenzii acceptați în mod expres faptul că Plăcintescu nu va fi răspunzător în cazul oricărei pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere.

Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea restaurantelor de a nu putea livra în orice locații. Astfel, este posibil ca, pentru unele locații, restaurantul să nu poată onora comenzile (exemplu: instituții de învățământ, instituții ale structurilor statului unde accesul este limitat, clădiri cu acces restricționat publicului larg, zone inaccesibile etc) În astfel de situații, noi sau restaurantele vă vom informa folosind datele de contact pe care ni le furnizați atunci când plasați comanda. În cazul imposibilității livrării la adresa/locația indicată, se va proceda la anularea respectivei comenzi sau se va asigura livrarea la o adresă alternativă.

Prin acceptarea termenilor de utilizare și condițiilor contractuale, a Politicii de confidențialitate Dumneavoastră ne autorizați să folosim, să stocăm sau să prelucrăm informații cu caracter personal, în scopul de a oferi livrarea Produselor. Astfel se pot dezvălui anumite date cu caracter personal unor terțe părți în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în scopul asigurării livrării Produselor.

Aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor personale pe care le deținem de la dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail comanda@placintescu-acasa.ro dacă doriți să solicitați aceste informații.

7.3. Livrarea neconformă sau parțială

Totuși dacă după livrare constatați produse lipsă sau neconforme vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail:  comanda@placintescu-acasa.ro sau telefonic la 0742279734.

 • În cazul în care produsul comandat nu corespunde celui livrat, din cauza unei erori din partea Restaurantului, aveți dreptul de a refuza primirea produsului, situație în care vă va fi restituită integral suma de bani pentru produsul lipsă.

 • În situația în care restaurantul asociat poate livra doar o parte a comenzii (întrucât unele produse sunt indisponibile), personalul trebuie să vă informeze despre aceasta ori să vă propună un înlocuitor pentru produsul lipsă. Aveți dreptul de a refuza o livrare parțială și de a obține rambursarea sumei achitate pentru respectiva comandă, în cazul efectuării unei plăți online, înainte de livrare. 

Nu suntem responsabili pentru livrarea greșită sau parțială a produselor comandate. În privința rambursării, aceasta va fi efectuată în mod direct de către Plăcintescu dacă plata s-a efectuat în numerar, la livrare. Astfel, contravaloarea va fi rambursată într-un cont IBAN pus la dispoziție de către dumneavoastră. Pentru a putea evalua gravitatea situației, va fi necesar să ne transmiteți dovada neconformității (poze, înregistrări video, etc.). În funcție de gravitatea situației vă vom rambursa contravaloarea comenzii, total sau parțial, după caz, și, suplimentar, vouchere compensatorii ce nu pot depăși o valoare totală de 45 lei per incident raportat și soluționat.

Raportarea efectuată cu rea-credință și/sau folosirea abuzivă a Platformei, în vederea obținerii contravalorii comenzilor, pot atrage suspendarea sau blocarea accesului la Platformă.

8. Limitarea răspunderii

Plăcintescu a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, Plăcintescu este exonerat de orice răspundere privind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din consumul și folosirea Produselor livrate și a tacâmurilor, condimentelor sau altor produse similare ce însoțesc comanda.

Plăcintescu a luat toate măsurile adecvate  pentru a preveni frauda informatică  și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților.

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica.

9. Utilizarea Platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descarca informatii de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea:

 • de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;
 • de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;
 • de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le utilizăm în legătură cu acest conținut, în același mod și în aceeași formă prezentate pe website.

În condițiile în care încălcați termenii sau politica noastră privind protecția datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastră la Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă.

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci când ne contactați.

10. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi  Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

11. Folosirea cookie-urilor

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document.

12. Revizuiri ale Termenilor și condițiilor

Plăcintescu poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale. Veți fi notificat imediat prin adresa de e-mail folosită la înregistrarea contului.

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor.

13. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

14. Modalități de contact:

Utilizatorii ne pot contacta pe chat în intervalul orar 10:00 – 19:00 prin intermediul telefonului la 0742279734.

De asemenea utilizatorii ne pot contacta oricând la adresa de e-mail  comanda@placintescu-acasa.ro